ข้อมูลการเดินทาง

  • "จากสนามบินดอนเมือง ระยะทาง 26 กิโลเมตร ใช้ถนนสาย 31 ขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานคร ใช้ทางออกถนนพระรามสี่ คลองเตย ลุมพินี แล้วขับตรงมาบนถนนพระรามสี่มายังโรงแรมฯ
  • จากสถานบินสุวรรณภูมิ ระยะทาง 34 กิโลเมตร ใช้ถนนหมายเลข 7 ขึ้นทางด่วนศรีรัช ใช้ทางออกออกถนนพระรามสี่ คลองเตย ลุมพินี แล้วขับตรงมาบนถนนพระรามสี่มายังโรงแรมฯ"
  • เดินทางโดยรถยนต์ โรงแรมฯ มีทางเข้าหลักสองทาน คือฝั่งถนนสุรวงศ์ (ตรงข้ามซอยพัฒน์พงศ์ 1) และฝั่งถนนพระรามสี่ (ตรงข้ามอาคารจามจุรีสแควร์)
อ่านเพิ่มเติม ปิด