ภาพ

สุขอนามัยและความปลอดภัย

ภาพ ภาพ ภาพ

"โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ มุ่งมั่นเพื่อมาตรฐานความสะอาดขั้นสูงสุดในพื้นที่โรงแรม เราปฏิบัติตามขั้นตอนการทำความสะอาดอย่างเข้มงวด พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและสุขอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ภายใต้ข้อกำหนดจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งมั่นใจว่ามีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพราะความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของแขกและพนักงานคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเรา เราทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนรู้สึกปลอดภัยและสบายใจตั้งแต่ก้าวเข้ามาในโรงแรมฯ

เราได้ปรับแนวทางการให้บริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม บริการแบบไม่ต้องสัมผัส ไปจนถึงการดูแลทำความสะอาด

โดยแนวปฏิบัติใหม่เหล่านี้ได้ดำเนินการอยู่ในกรอบคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยและกรมควบคุมโรค

- ทุกแผนกได้รับการอบรมขั้นตอนการป้องกันและรักษาสุขอนามัยโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

- แขกและพนักงานทุกคนต้องตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื่นที่โรงแรม

- แขกและพนักงานทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนกลาง

- จัดหาเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือในพื้นที่ให้บริการและส่วนของพนักงานอย่างทั่วถึง

- ใช้มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและวางป้ายเพื่อส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยที่ดี

- ฆ่าเชื้อคียร์การ์ดด้วยแสง UVC และทำความสะอาดห้องพักด้วยระบบไอน้ำร้อน

- ติดตั้งแผ่นกรองอากาศในช่องแอร์เพื่อฟอกอากาศให้สะอาด

- จัดให้มีเจลล้างมือขนาดพกพาให้บริการในห้องพัก

- มีพนักงานที่สามารถติดต่อหน่วยบริการสาธารณสุขและศูนย์ตรวจโควิด 19 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- เช็คอินและเช็คเอ้าท์แบบไร้สัมผัสระหว่างบุคคล

- ใช้เมนูอาหารในห้องพักแบบดิจิตอล ลดการสัมผัสเมนูร่วมกัน

- ให้บริการอาหารแบบนำกลับบ้าน

- งดให้บริการบุฟเฟ่ต์และบริการอาหารแบบตักเองเพื่อลดการสัมผัสและปนเปื้อนในอาหาร

- จำกัดจำนวนพนักงานที่เข้าทำความสะอาดห้องพัก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

- ห้องอาหารมีอุปกรณ์แบบใช้ครั้งเดียวเป็นตัวเลือกให้ลูกค้า อาทิเช่น มีด ส้อม ผ้าเช็ดปากและแก้วน้ำ

- มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้เมื่อแขกร้องขอ

- พนักงานและคู่ค้าใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

- โรงแรมฯ มีบันทึกข้อมูลลูกค้าและพนักงานที่เข้ามาในพื้นที่

- มีการใช้การสื่อสารดิจิตอลกับลูกค้า เพื่อแจ้งและประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ทั้งก่อนและหลังการเข้าพัก"