ล๊อบบี้เลาจน์และบาร์

  • จำนวน 80 ที่นั่ง
  • ตั้งอยู่ ณ ชั้นล๊อบบี้ ตึกเซ้าท์วิง โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
  • สอบถามเพิ่มเติม สำรองที่นั่ง โทร +66 2 233 7060
อ่านเพิ่มเติม ปิด