ห้องอาหารยอดนิยมของคนกรุงเทพฯ

  • จำนวนที่นั่ง : 250 ที่นั่ง
  • ที่ตั้ง : ชั้น G ตึกนอร์ทวิง โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
  • สำรองที่นั่ง โทร + 66 2 233 7060
สำรองที่นั่งห้องอาหารเรือนต้น อ่านเพิ่มเติม ปิด